(1)
KielakO. Zwiastuni śmierci, żałobnicy I Ostatni Towarzysze Podróży. Zachowania Zwierząt Domowych W Obliczu śmierci Człowieka W Polszczyźnie Ludowej. ZPJAS 2019, 35-45.