(1)
SławekT. Człowiek śmierć Uczynił. Kilka Uwag O Zwierzętach, Ludziach I śmierci. ZPJAS 2019, 167-183.