StaneckaA. (2024). „Człowiek jest stworzony na podobieństwo Boga, zwierzęta na podobieństwo rzeczy” – dyskurs wegetarianki w powieści Elizabeth Costello Johna Maxwella Coetzee. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (1 (13), 1-15. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2024.13.09