KielakO. (2019). Zwiastuni śmierci, żałobnicy i ostatni towarzysze podróży. Zachowania zwierząt domowych w obliczu śmierci człowieka w polszczyźnie ludowej. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (5), 35-45. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.04