NajdeckaA. (2019). Stylistyka nagrobków cmentarza dla zwierząt „Psi Los”. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (5), 47-57. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.05