KozhevnikovaM. (2019). Żywe – nie żywe: mózgowe organoidy i doświadczenia na zwierzętach. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (5), 127-134. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.11