Lange Łucja. (2019). Próba podejścia transdyscyplinarnego do żałoby zwierząt. Rozważania o zwierzęcej śmierci – między naukowością a osobistym doświadczeniem. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (5), 153-165. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.13