SławekT. (2019). Człowiek śmierć uczynił. Kilka uwag o zwierzętach, ludziach i śmierci. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (5), 167-183. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.14