WitczakK. (2019). Śmierć małych drapieżców – „zwierzęce” pisarstwo Krystyny Kofty. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (5), 275-285. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.22