StaneckaA. „Człowiek jest stworzony na podobieństwo Boga, zwierzęta na podobieństwo rzeczy” – dyskurs wegetarianki w powieści Elizabeth Costello Johna Maxwella Coetzee. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, n. 1 (13), p. 1-15, 10 abr. 2024.