Kielak, Olga. 2019. „Zwiastuni śmierci, żałobnicy I Ostatni Towarzysze Podróży. Zachowania Zwierząt Domowych W Obliczu śmierci Człowieka W Polszczyźnie Ludowe”j. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, nr 5 (grudzień), 35-45. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.04.