Sławek, Tadeusz. 2019. „Człowiek śmierć Uczynił. Kilka Uwag O Zwierzętach, Ludziach I śmierc”i. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, nr 5 (grudzień), 167-83. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.14.