StaneckaA. (2024) „«Człowiek jest stworzony na podobieństwo Boga, zwierzęta na podobieństwo rzeczy» – dyskurs wegetarianki w powieści Elizabeth Costello Johna Maxwella Coetze”e, Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (1 (13), s. 1-15. doi: 10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2024.13.09.