KielakO. (2019) „Zwiastuni śmierci, żałobnicy i ostatni towarzysze podróży. Zachowania zwierząt domowych w obliczu śmierci człowieka w polszczyźnie ludowe”j, Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (5), s. 35-45. doi: 10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.04.