KozhevnikovaM. (2019) Żywe – nie żywe: mózgowe organoidy i doświadczenia na zwierzętach, Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (5), s. 127-134. doi: 10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.11.