Lange Łucja (2019) „Próba podejścia transdyscyplinarnego do żałoby zwierząt. Rozważania o zwierzęcej śmierci – między naukowością a osobistym doświadczenie”m, Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (5), s. 153-165. doi: 10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.13.