SławekT. (2019) „Człowiek śmierć uczynił. Kilka uwag o zwierzętach, ludziach i śmierc”i, Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (5), s. 167-183. doi: 10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.14.