FilipowiczA. (2019) „Zwierzęcy cmentarz z „Pana Tadeusza". Mickiewiczowska zootanatologia w świetle wiedzy indygeniczne”j, Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (5), s. 185-201. doi: 10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.15.