WitczakK. (2019) Śmierć małych drapieżców – «zwierzęce» pisarstwo Krystyny Kofty, Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, (5), s. 275-285. doi: 10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.22.