[1]
StaneckaA., „«Człowiek jest stworzony na podobieństwo Boga, zwierzęta na podobieństwo rzeczy» – dyskurs wegetarianki w powieści Elizabeth Costello Johna Maxwella Coetze”e, ZOOPHILOLOGICA, nr 1 (13), s. 1-15, kwi. 2024.