[1]
KielakO., „Zwiastuni śmierci, żałobnicy i ostatni towarzysze podróży. Zachowania zwierząt domowych w obliczu śmierci człowieka w polszczyźnie ludowe”j, ZPJAS, nr 5, s. 35-45, grudz. 2019.