[1]
NajdeckaA., Stylistyka nagrobków cmentarza dla zwierząt «Psi Los», ZPJAS, nr 5, s. 47-57, grudz. 2019.