[1]
Lange Łucja, „Próba podejścia transdyscyplinarnego do żałoby zwierząt. Rozważania o zwierzęcej śmierci – między naukowością a osobistym doświadczenie”m, ZPJAS, nr 5, s. 153-165, grudz. 2019.