[1]
SławekT., „Człowiek śmierć uczynił. Kilka uwag o zwierzętach, ludziach i śmierc”i, ZPJAS, nr 5, s. 167-183, grudz. 2019.