[1]
FilipowiczA., „Zwierzęcy cmentarz z „Pana Tadeusza". Mickiewiczowska zootanatologia w świetle wiedzy indygeniczne”j, ZPJAS, nr 5, s. 185-201, grudz. 2019.