[1]
WitczakK., Śmierć małych drapieżców – «zwierzęce» pisarstwo Krystyny Kofty, ZPJAS, nr 5, s. 275-285, grudz. 2019.