KielakO. „Zwiastuni śmierci, żałobnicy I Ostatni Towarzysze Podróży. Zachowania Zwierząt Domowych W Obliczu śmierci Człowieka W Polszczyźnie Ludowe”j. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, nr 5, Dec. 2019, s. 35-45, doi:10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.04.