SławekT. „Człowiek śmierć Uczynił. Kilka Uwag O Zwierzętach, Ludziach I śmierc”i. Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, nr 5, Dec. 2019, s. 167-83, doi:10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.14.