(1)
Pastucha-BlinA. Wojna O Ciało Idealne. Metaforyczna Konceptualizacja Jako Jedna Ze Strategii Perswazyjnych Dyskursu. flit 2022, 1-16.