(1)
SławekE. Prawiek I Inne Czasy Olgi Tokarczuk W Perspektywie Lingwistyki Kulturowej I ekologicznej. flit 2022, 1-14.