Pastucha-BlinA. (2022). Wojna o ciało idealne. Metaforyczna konceptualizacja jako jedna ze strategii perswazyjnych dyskursu. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (4), 1-16. https://doi.org/10.31261/FLPI.2022.04.02