LigęzaW. (2022). „Zaranność mistrzowsko zmieniona w poranność” – stwarzanie świata. Wokół wiersza Wczesna godzina Wisławy Szymborskiej. Fabrica Litterarum Polono-Italica, (4), 1-14. https://doi.org/10.31261/FLPI.2022.04.13