Pastucha-BlinA. Wojna o ciało idealne. Metaforyczna konceptualizacja jako jedna ze strategii perswazyjnych dyskursu. Fabrica Litterarum Polono-Italica, n. 4, p. 1-16, 24 mar. 2022.