Pastucha-BlinAgnieszka. 2022. „Wojna O Ciało Idealne. Metaforyczna Konceptualizacja Jako Jedna Ze Strategii Perswazyjnych Dyskurs”u. Fabrica Litterarum Polono-Italica, nr 4 (marzec), 1-16. https://doi.org/10.31261/FLPI.2022.04.02.