Pastucha-BlinA. (2022) „Wojna o ciało idealne. Metaforyczna konceptualizacja jako jedna ze strategii perswazyjnych dyskurs”u, Fabrica Litterarum Polono-Italica, (4), s. 1-16. doi: 10.31261/FLPI.2022.04.02.