[1]
Pastucha-BlinA., „Wojna o ciało idealne. Metaforyczna konceptualizacja jako jedna ze strategii perswazyjnych dyskurs”u, flit, nr 4, s. 1-16, mar. 2022.