[1]
LigęzaW., „«Zaranność mistrzowsko zmieniona w poranność» – stwarzanie świata. Wokół wiersza Wczesna godzina Wisławy Szymborskie”j, flit, nr 4, s. 1-14, cze. 2022.