Pastucha-BlinA. „Wojna O Ciało Idealne. Metaforyczna Konceptualizacja Jako Jedna Ze Strategii Perswazyjnych Dyskurs”u. Fabrica Litterarum Polono-Italica, nr 4, Mar. 2022, s. 1-16, doi:10.31261/FLPI.2022.04.02.