SławekT. „Pirandello, Czyli Jak Nie Dowierzać Swojej Rzeczywistośc”i. Fabrica Litterarum Polono-Italica, nr 4, Mar. 2022, s. 1-32, doi:10.31261/FLPI.2022.04.01.