SławekE. Prawiek I Inne Czasy Olgi Tokarczuk W Perspektywie Lingwistyki Kulturowej I ekologicznej. Fabrica Litterarum Polono-Italica, nr 4, May 2022, s. 1-14, doi:10.31261/FLPI.2022.04.11.