Punktacja

2021-02-11

Z radością informujemy, że czasopismo Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanych Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2021 r. z przypisaną liczbą 20 punktów