[1]
PPGiOŚR. 2020. Spis treści. Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska. 1-2 (grudz. 2020), 3-8.