[1]
LipińskiA. 2020. Komentarz do art. 22—23 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska. 1-2 (grudz. 2020), 41-61. DOI:https://doi.org/10.31261/PPGOS.2020.01-02.04.