[1]
RakoczyB. 2022. Obowiązek przedłożenia przez posiadacza odpadów zaświadczenia lub oświadczenia o niekaralności wspólnika w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w kontekście konstytucyjnej zasady proporcjonalności. Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska. 2 (kwi. 2022), 1-13. DOI:https://doi.org/10.31261/PPGOS.2022.02.02.