(1)
LipińskiA. Komentarz Do Art. 22—23 Ustawy Z Dnia 9 Czerwca 2011 R. Prawo Geologiczne I Górnicze. ppgos 2020, 41-61.