(1)
RakoczyB. Obowiązek Przedłożenia Przez Posiadacza Odpadów Zaświadczenia Lub Oświadczenia O Niekaralności Wspólnika W Przypadku Spółki Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Kontekście Konstytucyjnej Zasady Proporcjonalności. ppgos 2022, 1-13.