PPGiOŚR. (2020). Spis treści. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (1-2), 3-8. Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ppgos/article/view/10992