LipińskiA. (2020). Komentarz do art. 22—23 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (1-2), 41-61. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2020.01-02.04