RakoczyB. (2022). Obowiązek przedłożenia przez posiadacza odpadów zaświadczenia lub oświadczenia o niekaralności wspólnika w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w kontekście konstytucyjnej zasady proporcjonalności. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (2), 1-13. https://doi.org/10.31261/PPGOS.2022.02.02