PPGiOŚR. (2021). Metryczka. Prawne Problemy Górnictwa I Ochrony Środowiska, (2). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/ppgos/article/view/12730